Jan 16 Thu
Counting 6-10 & All about tea
Jan 16 all-day
Spanish
11:10 am – 11:30 am
Jan 17 Fri
Teacher Work Day/Open House | No School
Jan 17 all-day
Library
10:30 am – 11:00 am
Jan 20 Mon
MLK Holiday | No School
Jan 20 all-day
Jan 21 Tue
Cultural presentation by Buddhist nun
Jan 21 all-day
Spanish
11:10 am – 11:30 am
Jan 22 Wed
Mt. Everest
Jan 22 all-day
Music
9:00 am – 9:30 am
Jan 23 Thu
Gobi Desert
Jan 23 all-day

One Response to “Calendar”